x

Hansa Destinations

Rutas, billetes y horarios

Under varumärket "Hansa Destinations" kommer det att finnas en ny färjerutt mellan den svenska huvudstaden Stockholm (Nynäshamn) och Rostock från och med augusti 2021. Hansa Destinations moderbolag är det svenska statliga bolaget Rederi AB Gotland, som också äger Destination Gotlands Gotlandsfärjorna.
Die Routen von Hansa Destinations

Linjen har fått statligt stöd (eco-bonus) i uppstartsfasen för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Hansa Destinations är det största projektet som stöds med en miljöbonus för att uppnå Sveriges klimatmål.

Genom investeringen kommer Rederi AB Gotland och Hansa Destinations att möjliggöra en övergång från land- till sjötransporter, vilket förväntas minska utsläppen med minst 20 procent. Dessutom erbjuder den nya linjen transportörerna ett kostnadseffektivt transportalternativ som ökar både flexibiliteten och effektiviteten. Eftersom lastbilschaufförerna kan vila ombord på fartyget har de möjlighet att köra längre sträckor direkt vid ankomsten till Rostock eller Nynäshamn.

Ferry Hansa Destinations

Resumen de todas las conexiones directas de ferry desde y hacia Hansa Destinations:

Ferries Alemania - Suecia

Nynäshamn - Rostock

2 Travesías Semanales
16 h

Visby - Rostock

2 Travesías Semanales
12 h

Puertos de ferry de Hansa Destinations