x

Barents hav

Barents hav är ett hav i utkanten av Norra ishavet. Det ligger i norra Norge och gränsar till Ryssland i söder. I den norra delen finns öarna Spetsbergen och Franz-Josef-Land, och ön Novaja Zemlja sträcker sig österut. I väster gränsar Barents hav till det europeiska Nordsjön. Det största djupet är cirka 600 meter och området omfattar nästan 1 424 000 km². På grund av den nordatlantiska strömmen, som är en utlöpare av Golfströmmen, är många hamnar i Barents hav isfria året runt trots att de ligger i norr. På våren börjar algerna producera fytoplankton, som är födan för havsdäggdjur, fiskar och sjöfåglar. Fiske med rika torskbestånd är av ekonomisk betydelse. Dessutom finns det stora naturgas- och oljefyndigheter under havsbotten.

Länder an der Barentssee

?>