x

Nordsjön

Nordsjön är ett randhav i Atlanten. Det ligger i den nordvästra delen av Europa. Det gränsar till mark på tre sidor. Vattentemperaturen är upp till 25 °C på sommaren och upp till 10 °C på vintern. Norra Nordsjön runt Norge kännetecknas av fjordar, skär och klippor. Den södra delen är känd för sin flacka kust och Vadehavet. Världsarvet Vadehavet omfattar mer än 4 000 km2. Den är hemvist för otaliga djur- och växtarter och är en unik livsmiljö. De speciella klimatförhållandena vid den tyska, nederländska och danska Nordsjökusten anses vara särskilt gynnsamma för hälsan. Samspelet mellan olika klimatfaktorer som luft, temperatur, vatten, solstrålning och vind aktiverar cirkulationen och immunförsvaret och har en läkande effekt på huden och luftvägarna.

Länder an der Nordsee

Inseln in der Nordsee

 

?>