x

Östkinesiska havet

Östkinesiska havet ligger mellan Kina i väster, Taiwan i söder, Sydkorea i norr och Japan i öster. Dess yta är cirka 1,25 miljoner km². Stora delar av detta hav är grunda shelfhav med ett genomsnittligt djup på cirka 275 meter. Mot sydost är Okinawa-graven den djupaste punkten på 2 719 meter. De länder som ligger vid stranden är Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Den kinesiska Yangtzefloden, Asiens längsta flod, vars källflöde ligger i Tibets högland, transporterar i genomsnitt 31 900 m³ vatten per sekund och rinner ut i Östkinesiska havet. De angränsande staterna är oense om de omfattande oljefyndigheterna. Konflikten om äganderätten till Socotraklippan, som både Sydkorea och Folkrepubliken Kina gör anspråk på, är ett exempel på detta.

Länder am Ostchinesischen Meer

?>