x

Persiska viken

Persiska viken är en havsvik som sträcker sig mellan dagens Iran och Arabiska halvön. Namnet kommer från det föråldrade namnet Persien, som användes för att benämna den intilliggande landmassan. Hormuzsundet utgör en förbindelse till Omanbukten, som i sin tur hör till Arabiska havet och därmed till Indiska oceanen. Området kring Persiska viken är av stor ekonomisk betydelse på grund av sina exceptionellt stora oljereserver. Denna unika naturresurs är den viktigaste inkomstkällan för grannländerna Saudiarabien, Qatar och Kuwait samt för Iran och Irak. Olja är dock mest känd som en exportvara från Förenade Arabemiraten.

Länder am Persischen Golf

?>