x

Judiska museet Stockholm

Judiskt liv och historia i Sverige

  1. Hem
  2.  › 
  3. Sverige
  4.  › 
  5. Stockholm
Judiska museet i Stockholm flyttar in i sina nya lokaler i Gamla Stan den 6 juni 2019. Här, på Själagårdsgatan 19, fanns stadens äldsta synagoga från 1795 till 1870.
  1. Judiska museet Stockholm
  2. Information om museet

Museets början

Judiska museet grundades 1987 av Viola och Aron Neuman-stiftelsen. Dess grundare Aron Neuman ansåg att grundkraven för en framgångsrik museistiftelse var: bra personal, tillräckligt med kapital, en centralt belägen och lättillgänglig utställningslokal samt meningsfulla utställningar. Det visade sig dock vara svårt att hitta en lämplig utställningslokal.

Efter att ha öppnat i lokaler i Stockholms hamnområde kunde museet flytta till en större byggnad i Vasastan 1992. Det unga museet fick redan två år senare utmärkelsen ”Årets museum” av den svenska museiföreningen. Det beröm som då gavs till det judiska museet sammanfattar fortfarande grundtanken med det judiska museet på ett korrekt sätt: Som en viktig aktör möter den okunskap, rasism och främlingsfientlighet med positiva saker – glädjen i skapandet, konsten och viljan att leva.

Flytten till Gamla Stan

Sedan hösten 2016 har museet varit stängt för en ny flytt. Det ”nya” huset i Gamla stan i Stockholm ligger inte långt från tyska kyrkan och har ett ursprung från medeltiden. Mellan 1674 och 1790 fungerade den som kommunalt auktionshus innan den användes som synagoga för den judiska församlingen i Stockholm mellan 1795 och 1870.

Under flytten lades flera viktiga föremål till samlingen av utställningsföremål, som nu kommer att visas i den permanenta utställningen. Framför allt föremål från tiden efter 1945 har hittills varit sällsynta, och donationer från tidiga vittnen är därför särskilt viktiga. På så sätt kan man nu visa en ryggsäck som kompletterar museets samlingar. Det var det enda som en liten flicka fick ta med sig på en av de räddande barntransporterna till Sverige.

Förutom den permanenta utställningen finns det ett område för växlande specialutställningar; guidade turer, föreläsningar och evenemang planeras.

Judisk historia i Sverige

Judiska museet vill bygga broar. Det handlar bland annat om att visa att det finns många sätt att vara svensk – att vara jude är ett av dem, betonar Christina Gramstorp, museichef. Detta är en av anledningarna till att man valde den svenska helgdagen för återöppnandet. Museipersonalen vill sänka tröskeln för att lära känna det judiska livet.

Mellan 1685 och 1774 tvingades judar enligt lag att anta den kristna tron om de ville bosätta sig i Sverige. Men även efter det att denna bestämmelse upphävdes fanns det många restriktioner för judiskt liv i Sverige. Fram till 1838 var det till exempel inte tillåtet för judar att gifta sig med svenskar. Det dröjde ända till 1860-talet innan judarna fick full rättslig jämlikhet. År 1930 uppskattades antalet judar som bodde i Sverige till cirka 6 600. På grund av krig och fördrivning samt ökande antisemitism, särskilt i Central- och Östeuropa, har antalet ökat till cirka 18 000 i dag. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är centrum för det judiska livet i Sverige.

Information om museet