x

Labradorhavet

Labradorsjön är en nordlig arm av Atlanten som täcker ett område på 841 000 kvadratkilometer mellan Labradorhalvön (Kanada) och Grönland. Detta biflöde till Atlanten är i genomsnitt 1 898 meter djupt, med den djupaste punkten på 4 316 meter. Med undantag för den sydöstra sidan är den omsluten av kontinentalsocklar. Från Labradorhavet når man Baffin Bay (norr) via det cirka 300 kilometer breda Davis Strait. I väster leder Hudsonsundet in i Hudsonbukten. I öster möter Labradorhavet Irmingerhavet vid Grönlands sydspets. I söder finns den öppna Nordatlanten.

Länder an der Labradorsee

?>