x

Östersjön

Östersjön är ett inlandshav i Europa som endast är förbundet med Nordsjön via Kattegatt och som därför har ett vattenutbyte med Nordsjön. Förutom Tyskland ingår Danmark, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Finland och Sverige i kuststaterna. I Tyskland ligger Slesvig-Holstein och Mecklenburg-Vorpommerns kuster direkt vid Östersjön. De största tyska öarna i Östersjön är Fehmarn, Rügen och Usedom, varav den sistnämnda ligger på polskt territorium utöver den tyska delen. Förutom fina sandstränder finns det även klippiga och branta kuster, som till exempel Cape Arkona på ön Rügen.

Länder an der Ostsee

?>