x

Röda havet

Röda havet anses vara ett riktigt dykparadis och har länge varit en viktig transportväg för fartyg. Geologiskt sett är den relativt ung och bildades först för nästan 25 miljoner år sedan när de asiatiska och afrikanska kontinentalplattorna splittrades, vilket skapade en reva som fylldes med havsvatten. Röda havet är bäst utvecklat vid den egyptiska kusten, medan det finns många nästan orörda kustremsor längs med den. Som biflöde till Indiska oceanen ligger den mellan nordöstra Afrika och Arabiska halvön. Röda havet lockar varje år många semesterfirare och erbjuder unika stränder och vikar. På ett vattendjup på cirka 538 meter finns en mängd olika skimrande koraller och fiskar. Vattnet är varmt och innehåller mycket salt. Havet har fått sitt namn på grund av den höga förekomsten av blågröna alger och de röda klipporna, som är färgade av järnoxid.

Länder am Roten Meer

?>